Levande Livet

Healing er ein heilheitleg og djuptgåande behandlingsform der ein gjennom tilstedeværelse her og no opnar for den sjølvhelande krafta me er. Healing frigjer blokkeringar både fysisk, psykisk og åndeleg. 

Me er endelaus godheit og det å ikkje være dybden vår skapar ofte store smerter. Oss menneske er avanserte og eigentleg enorme skapningar, og kvar og ein med heilt  unike talent som vil levast ut  i livet. 

Under healing er tilstedeværelse og det å vere nærverande i møte med eit anna menneske, heilt essensielt. Denne måten å vere i kontakt på opplever eg som svært naturleg for oss menneske og alt levande. Tilstedeværelse er nærande og vitaliserande. I dette rommet kan heile menneske komme fram, ikkje minst med sine kjensler og sin sårbarheit. Det er ofte gjennom sårbarheit at dei største forløysingane skjer. 

Helande nærvær hjelper oss å finne vår djupaste forankring og komme tilbake til alt me er, slik at glede, godheit, friheit, skaparkraft og fred kan bli ein mykje større del av liva våre. Det å leve ut den me er på djupet har sterk fredsskapande effekt både lokalt og globalt.

Du kjem akkurat som du er. Enten sitter du eller så ligg du på ein behageleg benk med eit godt teppe. Healingen startar gjerne med at me snakkar litt om det som er aktuelt i deg, etter det ligg du på ein benk, healingen skjer gjennom intuitiv berøring/massasje.  Ofte etter ein healing er ein meir på plass i seg sjølv og i meir kontakt innover i dei djupare laga av seg sjølv. Gjerne kan ting falla litt på plass.


Det kostar 650kr for timen,
er du student eller arbeidsledig kostar det 500 kr.
Eg held til på Ametysten i Bergen sentrum.
Adressa er Chr. Michelsens gate 3,  2 egt

Hjarteleg velkommen.